01 آبان
6:00 ق.ظ - 12:00 ب.ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

همایش ویژه انتخاب رشته سال 99

26 آذر
2:00 ق.ظ - 8:00 ق.ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

مشاوره انتخاب رشته ریاضی

24 آذر
2:00 ق.ظ - 5:00 ق.ظ بیرجند

همایش بزرگ محاسبات سریع

05 مرداد
2:00 ق.ظ - 5:00 ق.ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

کارشناسی ارشد هنرهای تجسمی در زمینه هنر

10 مرداد
2:00 ق.ظ - 5:00 ق.ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

دومین همایش سالانه مشاورین ارشد کنکور