درباره من

آموزش تضمینی ریاضیات تمام مقاطع تحصیلی به صورت تضمینی

آدرس پستی:

مشهد- بلوار شاهد

وب سایت:
ایمیل:

kermani30s@gmail.com

تلگرام:
شماره تماس:

آشنایی با دکتر بهزاد کرمانی

پذیرش در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد با سهمیه استعدادهای درخشان

رتبه اول کارشناسی ارشد

عضو بنیاد ملی نخبگان

رتبه برتر علمی دانشگاه

دکتر مهندسی برق

مدرس ریاضیات کنکور

مخترع روش های جدید کنکوری و محاسبات سریع

ارسال پیغام

دوره های آموزشی من